Squat (Full Power)

Class Rank Lifter Squat Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1 Niko McDonald 209.4 2021-04-10 WRPF
2
3
148 1 Nick Perorazio 457.4 2021-04-10 WRPF
2 Logan Chancey 385.8 2021-07-31 WRPF
3 Michael Painter 330.7 2021-07-31 WRPF
165 1 Timothy Cameron 562.1 2021-04-10 WRPF
2 Dustin Kempf 540.1 2021-04-10 WRPF
3 Ben Stone 407.8 2021-04-10 WRPF
181 1 Nick Onega 705.4 2021-04-24 WRPF
2 Sam Bishop 622.8 2021-04-10 WRPF
3 Cordaireus Percy-Hubbard 479.5 2021-07-31 WRPF
198 1 Christopher Gary 611.7 2021-07-31 WRPF
2 Mike Buckey 606.2 2021-04-10 WRPF
3 Andrew Yeater 589.7 2022-07-29 WRPF
220 1 Joe Sullivan 837.7 2021-09-25 WRPF
2 Alex Tschiegg 639.3 2021-07-31 WRPF
3 Antonio Meehan 633.8 2021-06-05 WRPF
242 1 Aaron Palko 749.5 2020-09-26 WRPF
2 Houston Woods 699.9 2021-04-24 WRPF
3 Chico Cloyne 661.4 2021-09-25 WRPF
275 1 Jon Watts 622.8 2021-07-31 WRPF
2 Mitch Mccue 606.2 2021-04-10 WRPF
3 Keith Maruna 606.2 2021-07-31 WRPF
308 1 Tyler Obringer 755 2021-09-25 WRPF
2 Dakota Drescher 694.4 2021-04-10 WRPF
3 Jimmy Mashburn 501.5 2021-04-10 WRPF
308+ 1 Tyler Obringer 881.8 2021-04-24 WRPF
2 Jacob Moran 760.6 2021-07-31 WRPF
3 Jordan Huff 534.6 2021-04-10 WRPF

Squat (All Events)

Class Rank Lifter Squat Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1 Niko McDonald 209.4 2021-04-10 WRPF
2
3
148 1 Nick Perorazio 457.4 2021-04-10 WRPF
2 Logan Chancey 385.8 2021-07-31 WRPF
3 Michael Painter 330.7 2021-07-31 WRPF
165 1 Timothy Cameron 562.1 2021-04-10 WRPF
2 Dustin Kempf 540.1 2021-04-10 WRPF
3 Ben Stone 407.8 2021-04-10 WRPF
181 1 Nick Onega 705.4 2021-04-24 WRPF
2 Sam Bishop 622.8 2021-04-10 WRPF
3 Cordaireus Percy-Hubbard 479.5 2021-07-31 WRPF
198 1 Christopher Gary 611.7 2021-07-31 WRPF
2 Mike Buckey 606.2 2021-04-10 WRPF
3 Andrew Yeater 589.7 2022-07-29 WRPF
220 1 Joe Sullivan 837.7 2021-09-25 WRPF
2 Alex Tschiegg 639.3 2021-07-31 WRPF
3 Antonio Meehan 633.8 2021-06-05 WRPF
242 1 Aaron Palko 749.5 2020-09-26 WRPF
2 Houston Woods 699.9 2021-04-24 WRPF
3 Chico Cloyne 661.4 2021-09-25 WRPF
275 1 Jon Watts 622.8 2021-07-31 WRPF
2 Mitch Mccue 606.2 2021-04-10 WRPF
3 Keith Maruna 606.2 2021-07-31 WRPF
308 1 Tyler Obringer 755 2021-09-25 WRPF
2 Dakota Drescher 694.4 2021-04-10 WRPF
3 Jimmy Mashburn 501.5 2021-04-10 WRPF
308+ 1 Tyler Obringer 881.8 2021-04-24 WRPF
2 Jacob Moran 760.6 2021-07-31 WRPF
3 Jordan Huff 534.6 2021-04-10 WRPF

Bench (Full Power)

Class Rank Lifter Bench Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1 Niko McDonald 192.9 2021-04-10 WRPF
2
3
148 1 Nick Perorazio 264.5 2021-04-10 WRPF
2 Logan Chancey 242.5 2021-07-31 WRPF
3 Brock Schaper 192.9 2021-04-10 WRPF
165 1 Timothy Cameron 358.2 2021-04-10 WRPF
2 Dustin Kempf 308.6 2021-04-10 WRPF
3 Ben Stone 248 2021-04-10 WRPF
181 1 Nick Onega 407.8 2021-04-24 WRPF
2 Nicholas Sinicropi 391.3 2020-12-05 WRPF
3 Cordaireus Percy-Hubbard 352.7 2021-07-31 WRPF
198 1 Christopher Gary 451.9 2021-07-31 WRPF
2 Kyle Agner 424.4 2021-04-10 WRPF
3 Paul Yonnotti 407.8 2021-12-04 WRPF
220 1 Joe Sullivan 507 2020-09-26 WRPF
2 Alex Tschiegg 457.4 2021-07-31 WRPF
3 Christopher Gary 440.9 2021-04-10 WRPF
242 1 Chico Cloyne 512.5 2021-09-25 WRPF
2 Aaron Palko 496 2020-09-26 WRPF
3 Houston Woods 446.4 2021-04-24 WRPF
275 1 Tristan Palmer 407.8 2020-11-14 WRPF
2 Keith Maruna 402.3 2021-07-31 WRPF
3 Jon Watts 385.8 2021-07-31 WRPF
308 1 Tyler Obringer 451.9 2021-09-25 WRPF
2 Dakota Drescher 413.3 2021-04-10 WRPF
3 Jimmy Mashburn 363.7 2021-04-10 WRPF
308+ 1 Tyler Obringer 512.5 2021-04-24 WRPF
2 Jacob Moran 429.9 2021-07-31 WRPF
3 Jacob Marquez 402.3 2021-04-10 WRPF

Bench (All Events)

Class Rank Lifter Bench Date Fed
114 1
2
3
123 1 Sean Bunsey 159.8 2020-12-05 WRPF
2
3
132 1 Niko McDonald 192.9 2021-04-10 WRPF
2 Tank Mayer 159.8 2021-04-10 WRPF
3
148 1 Nick Perorazio 264.5 2021-04-10 WRPF
2 Logan Chancey 242.5 2021-07-31 WRPF
3 Brock Schaper 192.9 2021-04-10 WRPF
165 1 Mike McDonald 358.2 2021-04-10 WRPF
2 Timothy Cameron 358.2 2021-04-10 WRPF
3 Dustin Kempf 308.6 2021-04-10 WRPF
181 1 Nick Onega 407.8 2021-04-24 WRPF
2 Nicholas Sinicropi 391.3 2020-12-05 WRPF
3 Cordaireus Percy-Hubbard 352.7 2021-07-31 WRPF
198 1 Christopher Gary 451.9 2021-07-31 WRPF
2 Kyle Agner 424.4 2021-04-10 WRPF
3 Paul Yonnotti 407.8 2021-12-04 WRPF
220 1 Joe Sullivan 507 2020-09-26 WRPF
2 Alex Tschiegg 457.4 2021-07-31 WRPF
3 Christopher Gary 440.9 2021-04-10 WRPF
242 1 Chico Cloyne 512.5 2021-09-25 WRPF
2 Aaron Palko 496 2020-09-26 WRPF
3 Houston Woods 446.4 2021-04-24 WRPF
275 1 Kevin Mayer 474 2020-11-14 WRPF
2 Tristan Palmer 407.8 2020-11-14 WRPF
3 Keith Maruna 402.3 2021-07-31 WRPF
308 1 Tyler Obringer 451.9 2021-09-25 WRPF
2 Dakota Drescher 413.3 2021-04-10 WRPF
3 Jimmy Mashburn 363.7 2021-04-10 WRPF
308+ 1 Aaron Morman 540.1 2020-11-14 WRPF
2 Tyler Obringer 512.5 2021-04-24 WRPF
3 Jacob Moran 429.9 2021-07-31 WRPF

Deadlift (Full Power)

Class Rank Lifter Deadlift Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1 Niko McDonald 341.7 2021-04-10 WRPF
2
3
148 1 Nick Perorazio 501.5 2021-04-10 WRPF
2 Logan Chancey 451.9 2021-07-31 WRPF
3 Michael Painter 352.7 2021-07-31 WRPF
165 1 Dustin Kempf 600.7 2021-04-10 WRPF
2 Timothy Cameron 545.6 2021-04-10 WRPF
3 Ben Stone 518.1 2021-04-10 WRPF
181 1 Nick Onega 633.8 2021-04-24 WRPF
2 Cordaireus Percy-Hubbard 600.7 2021-07-31 WRPF
3 Sam Bishop 567.7 2021-04-10 WRPF
198 1 Christopher Gary 688.9 2021-07-31 WRPF
2 Mike Buckey 672.4 2021-04-10 WRPF
3 Kyle Agner 661.4 2021-04-10 WRPF
220 1 Alex Tschiegg 705.4 2021-07-31 WRPF
2 Joe Sullivan 694.4 2021-09-25 WRPF
3 Christopher Gary 683.4 2021-04-10 WRPF
242 1 Houston Woods 771.6 2021-04-24 WRPF
2 Aaron Palko 755 2020-09-26 WRPF
3 Chico Cloyne 661.4 2021-09-25 WRPF
275 1 Jon Watts 733 2021-07-31 WRPF
2 Tristan Palmer 622.8 2020-11-14 WRPF
3 Mitch Mccue 622.8 2021-04-10 WRPF
308 1 Tyler Obringer 755 2021-09-25 WRPF
2 Dakota Drescher 573.2 2021-04-10 WRPF
3 Jimmy Mashburn 567.7 2021-04-10 WRPF
308+ 1 Tyler Obringer 804.7 2021-04-24 WRPF
2 Jacob Moran 611.7 2021-07-31 WRPF
3 Jordan Huff 562.1 2021-04-10 WRPF

Deadlift (All Events)

Class Rank Lifter Deadlift Date Fed
114 1
2
3
123 1 Sean Bunsey 225.9 2020-12-05 WRPF
2
3
132 1 Niko McDonald 341.7 2021-04-10 WRPF
2
3
148 1 Nick Perorazio 501.5 2021-04-10 WRPF
2 Logan Chancey 451.9 2021-07-31 WRPF
3 Michael Painter 352.7 2021-07-31 WRPF
165 1 Dustin Kempf 600.7 2021-04-10 WRPF
2 Timothy Cameron 545.6 2021-04-10 WRPF
3 Ben Stone 518.1 2021-04-10 WRPF
181 1 Nick Onega 633.8 2021-04-24 WRPF
2 Cordaireus Percy-Hubbard 600.7 2021-07-31 WRPF
3 Sam Bishop 567.7 2021-04-10 WRPF
198 1 Christopher Gary 688.9 2021-07-31 WRPF
2 Mike Buckey 672.4 2021-04-10 WRPF
3 Kyle Agner 661.4 2021-04-10 WRPF
220 1 Alex Tschiegg 705.4 2021-07-31 WRPF
2 Joe Sullivan 694.4 2021-09-25 WRPF
3 Christopher Gary 683.4 2021-04-10 WRPF
242 1 Houston Woods 771.6 2021-04-24 WRPF
2 Aaron Palko 755 2020-09-26 WRPF
3 Chico Cloyne 661.4 2021-09-25 WRPF
275 1 Jon Watts 733 2021-07-31 WRPF
2 Tristan Palmer 622.8 2020-11-14 WRPF
3 Mitch Mccue 622.8 2021-04-10 WRPF
308 1 Tyler Obringer 755 2021-09-25 WRPF
2 Dakota Drescher 573.2 2021-04-10 WRPF
3 Jimmy Mashburn 567.7 2021-04-10 WRPF
308+ 1 Tyler Obringer 804.7 2021-04-24 WRPF
2 Jacob Moran 611.7 2021-07-31 WRPF
3 Jordan Huff 562.1 2021-04-10 WRPF

Total

Class Rank Lifter Total Date Fed
114 1
2
3
123 1
2
3
132 1 Niko McDonald 744 2021-04-10 WRPF
2
3
148 1 Nick Perorazio 1223.5 2021-04-10 WRPF
2 Logan Chancey 1080.2 2021-07-31 WRPF
3 Brock Schaper 815.7 2021-04-10 WRPF
165 1 Timothy Cameron 1466 2021-04-10 WRPF
2 Dustin Kempf 1449.5 2021-04-10 WRPF
3 Ben Stone 1173.9 2021-04-10 WRPF
181 1 Nick Onega 1747.1 2021-04-24 WRPF
2 Sam Bishop 1526.7 2021-04-10 WRPF
3 Cordaireus Percy-Hubbard 1433 2021-07-31 WRPF
198 1 Christopher Gary 1752.6 2021-07-31 WRPF
2 Kyle Agner 1647.9 2021-04-10 WRPF
3 Andrew Yeater 1603.8 2022-07-29 WRPF
220 1 Joe Sullivan 2007.3 2020-09-26 WRPF
2 Alex Tschiegg 1802.2 2021-07-31 WRPF
3 Christopher Gary 1730.6 2021-04-10 WRPF
242 1 Aaron Palko 2000.7 2020-09-26 WRPF
2 Houston Woods 1918 2021-04-24 WRPF
3 Chico Cloyne 1835.3 2021-09-25 WRPF
275 1 Jon Watts 1741.6 2021-07-31 WRPF
2 Mitch Mccue 1581.8 2021-04-10 WRPF
3 Keith Maruna 1548.7 2021-07-31 WRPF
308 1 Tyler Obringer 1962.1 2021-09-25 WRPF
2 Dakota Drescher 1681 2021-04-10 WRPF
3 Jimmy Mashburn 1433 2021-04-10 WRPF
308+ 1 Tyler Obringer 2199.1 2021-04-24 WRPF
2 Jacob Moran 1802.2 2021-07-31 WRPF
3 Jordan Huff 1410.9 2021-04-10 WRPF