2017 RPU Kotelniki Championships

2017-12-10, Russia, Kotelniki

Rank Lifter Sex Age Equip Class Weight Squat Bench Deadlift Total Wilks
1 Andrey Makevnin M 56 Raw 220 212.5 380.3 380.3 106.60
2 Vasiliy Zharkov M 38 Raw 220 212.5 374.8 374.8 105.06
3 Aleksandr Zhuravlev M 45 Raw 275 245.8 385.8 385.8 102.57
4 Artem Denisov M 28 Raw 220 216.5 358.2 358.2 99.63
5 Sergey Shvachko M 28 Raw 220 212.5 352.7 352.7 98.88
6 Evgeniy Ilyasov M 33 Raw 242 233 352.7 352.7 95.39
7 Maksim Shalaev M 32 Raw 220 202.6 330.7 330.7 94.77
8 Denis Chetyrkin M 31 Raw 181 179.9 308.6 308.6 94.41
9 Bekbolot Yunusov M 27 Raw 220 213.4 330.7 330.7 92.53
10 Vladimir Varchev M 35 Raw 220 213.6 314.1 314.1 87.87
11 Denis Marchuk M 31 Raw 275 272.5 336.2 336.2 87.10
12 Igor Chistyakov M 52 Raw 148 148.8 248 248 86.74
13 Vadim Ezhikov M 24 Raw 198 192.6 286.6 286.6 84.28
14 Irina Bryukhanova F 33 Raw 132 125.8 154.3 154.3 81.12
15 Leonid Vanyushin M 34 Raw 165 162.4 242.5 242.5 79.35
16 Aleksandr Kogotkov M 24 Raw 220 220.4 264.5 264.5 73.03
17 Evgeniy Ezbin M 30 Raw 165 161.6 209.4 209.4 68.80
18 Vladimir Prokudin M 7 Raw 114 113.3 110.2 110.2 49.67